top of page

Attføringsbedrift siden 1955

Galvano var en av Norges første attføringsbedrifter da den ble startet i 1955. Det var da et mekanisk verksted. Tanken var at de som trengte attføring skulle jobbe der for å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet.

Hans Austad er daglig leder på Galvano/Tia, en stor og viktig bedrift for mange. Her i hallen der stålboltene produseres.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Nå er bedriften delt i tre. Øverst ligger morselskapet Galvano Tia AS med bare én ansatt, daglig leder Hans Austad, født 23. januar 1963. Han begynte 1. mars 2018, og kom fra direktørjobb i Staminakjeden


Galvano Industri er en kommersiell bedrift, og produserer først og fremst stålbolter til tunneler og driver litt med galvanisering av metall. Bare en liten del av arbeidsstokken er under attføring.


I Galvano Kompetanse jobber ni jobbkonsulenter, mest på oppdrag fra NAV, med å få folk ut i jobb. De har god kontakt med næringslivet og gode resultater. I 2017 fikk de 170 gjennom systemet, i 2019 240, i 2020 enda flere. 82 prosent av dem lykkes med å få jobb.

I denne sammenhengen dekker Galvano kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn og Hamarøy i tillegg til Fauske.

I 2021 flyttet denne virksomheten ut fra Galvano i Kirkeveien, og til Postveien.

Huset i svingen, som driver bruktbutikken og Matsentralen i krysset Kirkeveien/E6, har 14 årsverk.

Samlet årsomsetning for Galvano/Tia er i overkant av 50 millioner kroner.


Kjellaug

I oktober 2018 var det en spesiell avskjed på en tilstelning i regi av Galvano. Da ble Kjellaug Strøm takket av. Hun ble kalt «Mor Galvano».

- Ingen kjenner bedriften bedre enn deg, sa Hans Austad. Hun var ofte den første man møtte, vært mellomledd mellom ansatte og ledelse, og den man henvender seg til når man lurer på noe.

Kjellaug Strøm, også kalt «Mor Galvano», jobbet der fra 1974 til 2018.

Ved årskiftet 22/23 er attføringsbedriften blitt til Moment Salten, og overtatt av Nordland fylkeskommune og Fauske kommune.

Industridelen er i ferd med å bli solgt til Pretec, som utpå våren 2023 vil eie 100 prosent av den.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page