top of page

Statseiendom i Nordland forvaltes fra Fauske

Statskog forvalter statlig eiendom over hele landet, og har sitt kontor i Nordland på Fauske. Der er det seks ansatte. I tillegg kommer to på nasjonalparksenteret på Storjord, som administreres under Fauske.

Statskogs administrasjonsbygg på Fauske.


Statskog eies av Landbruks- og matdepartementet, og har 115 ansatte fordelt på 18 kontor i Norge.

Hovedoppgaven for Statskog er å drive bærekraftig verdiskaping på statens grunn. De skal forvalte, drive og utvikle statlige skogs- og fellesområder effektivt, med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat.

De driver også offentlig og rettslig myndighetsutøvelse. De forvalter jakt og fiske på statens grunn.

Å drive Balvassveien, å gi informasjon, skilting og å gi tilbud om jakt og fiske er blant de konkrete oppgavene i Fauske og omegn.

«Vi sikrer fellesskapets verdier for framtida» er et slagord Statskog bruker.

Jan N. Nilsen var regionsjef i Statskog med kontor på Fauske frem til han sluttet i 2020.

Jan Normann Nilsen på Skogvokterdagen i 2019, et arrangement der Statskog står sentralt. Han var den siste regionsjefen med kontor på Fauske.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page