top of page

Forsvaret driver etterretning fra Lund

Forsvaret driver etterretningstjeneste fra Fauske. Fra stasjonen på Veten, på folkemunne ofte omtalt som kuplene på Lund, samler de inn og analyserer informasjon fra utvalgte satelitter.

Det er kjent at disse opplysningene var til hjelp for Storbritannia under Falklandskrigen og USA under Gulfkrigen.

Virksomheten er naturlig nok svært hemmelig. De ansatte kan ikke fortelle til noen hva de holder på med. Vi snakket med stasjonssjefen, som ikke vil at vi skal oppgi hans navn, og han er svært sparsom med selv helt overfladiske opplysninger om hva de holder på med.

Han vil for eksempel ikke fortelle om antall ansatte, ettersom det er opplysninger som kan gi eventuelle fiender opplysninger om kapasiteten.

Gjennom forsvarets pressetjeneste får vi opplyst at navnene til de ansatte i denne tjenesten ikke kan opplyses, av hensyn til rikets sikkerhet.

To stasjoner

Ut fra at en lang rekke fauskeværinger er kjent for å ha jobbet eller jobber på stasjonen, er det grunn til å tro at det er en forholdsvis stor arbeidsplass på Fauske, med flere titalls ansatte.

Etterretningstjenesten på Fauske ble etablert i september 1952 i to rom på loftet i Minkengården i krysset Rådhusgata/Torggata.

Våren 1956 ble stasjon 1 i Eiaveien (senere sykebilenes base). Denne stasjon 1, som den kaltes, ble lagt ned i 1995.


I 1991 fortalte Nordlands Framtid nyheten om at Forsvarets stasjon 1 i Eiaveien skulle legges ned.


Fra to til tre

Stasjon 2 på Lund sto ferdig i 1965, så i 30 år hadde Forsvaret to lyttestasjoner på Fauske.

Frem til 1999 var det to kupler på Lund. Da kom den tredje.

- Det er til tider behov for forandringer og justeringer. Man må oppdatere for å gjøre den jobben man skal gjøre, sa pressetalsmann Knut Bakken på Forsvarets Overkommando til Saltenposten da han ble bedt om å fortelle hvorfor det kom en ekstra kuppel.


Holdt foredrag

I 2011 holdt tidligere stasjonssjef Svein Hamran på stasjon 1 et åpent foredrag for Fauske slektshistoriske forening

Ifølge Arild Bjørnbakks artikkel i Saltenposten fra dette møtet sa Hamran: «Stasjon 1 på Fauske hadde et klart mål. Det var å verne Norge mot en ytre fiende under den kalde krigen. Etter krigen lå Norge innen NATO svært strategisk til. Redselen for Sovjetunionen var nær og sterk, det store flertall var livredd for sovjetisk okkupasjon.»

På møtet kom det også frem at Forsvarets virksomhet på Fauske hadde stor betydning for boligbyggingen på 60- og 70-tallet. Borettslag i Sandmoveien, Skjerstadveien og Solvollveien ble opprettet som følge av Forsvaret. I tillegg kommer bygging av 41 eneboliger av stasjonenes ansatte.

Ressurspersoner

Svært mange profilerte personer i politikk, idrett, lag og foreningsliv på Fauske er eller var ansatt på Forsvarets lyttestasjoner. Vi har gjort et utvalg av personer som enten er pensjonister eller avdøde: Ferdinand Alstad, Sandrup Bang, Sverre Braseth, Bjarne Eidissen, Jørulf Eilertsen, Svein Hamran, Fredrik Mathisen, Harald Mørtsell, Jan Myhre Hansen, Oddmar Nyseth, Arne Paulsen, Fritz Rendall, Harald Skogvoll, Per Schjeldrupsen, Åge Soleng, Tor Strand.

Utvalget er basert på at det var allment kjent på Fauske at disse jobbet i etterretningstjenesten, og de er nokså tilfeldig fremkommet. Det finnes sikkert mange flere.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page