top of page

Fengselet på Fauske

Fengselet på Fauske ble åpnet i 2008, og var da en avdeling under Bodø fengsel. Etter at kriminalomsorgen i Nordland ble omorganisert 1. september 2019, heter det nå Kriminalomsorgen Nordland, avdeling lavere sikkerhet Fauske.

På skiltet står det fortsatt Bodø fengsel avdeling Fauske. Nå heter det Kriminalomsorgen Nordland, avdeling lavere sikkerhet Fauske.


Bygget i Malmveien like ved jernbanestasjonen ble bygd som hotell. Ellen Bakke, nå Thomassen, åpnet Gjestehuset AS 13. juli 1987. Det ble senere kjøpt av Fauske Hotell og det har vært eid og brukt av Fauske Revisjon

Det totale gulvarealet i bygget er 900 kvadratmeter inkludert et garasjeanlegg.

I forkant av etableringen på Fauske var det en lang politisk prosess. Det var lansert forslag om å etablere et større fengsel i Fauske, men Fauske tapte etableringskampen mot andre steder i landet.

18 innsatte

Ordinær kapasitet er 18 innsatte, men de har i perioder hatt noen dobbeltrom og vært oppe i 20 innsatte.

Fengselet på Fauske har 15 ansatte. 13 av dem er fengselsbetjenter som går i turnus. I tillegg to som bare jobber dagtid. Den ene er fengselsførstebetjent Ann Cathrin Kristoffersen. Hun har ansvar for den daglig drift.

Den andre har delt jobb som kokk og verksmester, og er ansvarlig for blant annet kjøkkendrift og renhold.

Marte Helness er avdelingsleder for Avdeling lavere sikkerhet i Kriminalomsorgen i Nordland. Det omfatter Fauske og en overgangsbolig i Bodø med plass til 12 innsatte. Hun er overordnet leder på Fauske, og er der noen dager i uka.

Lav sikkerhet

Fauske er et fengsel med lav sikkerhet. De med dommer under to års fengsel kan innkalles, men dommens karakter og forhold rundt den domfelte vurderes. Det tas ikke imot innsatte i varetekt, og det er bare mannlig innsatte på Fauske.

I tillegg er det vanlig at innsatte overføres til Fauske etter å ha gjennomført en del av straffen i fengsel med høy sikkerhet. De som overføres skal vurderes å være egnet for straffegjennomføring ved lav sikkerhet, og overføringen kan skje mot slutten av en lengre dom.

Ved fengsel med lav sikkerhet er det ikke innlåsing av innsatte. Noen innsatte kan også ha frigang til arbeid eller skole utenfor fengselet.

Justisministeren

I 2022 ble det lagt frem forslag fra Kriminalomsorgen om at Fauske fengsel skulle "gå i dvale". Dette ble straks tatt tak i av Fauske-politikere som vet at det er bare en annen ordbruk for nedleggelse.

Justisminister Emilie Enger Mehl besøkte Fauske fengsel 23. august 2022. Da møtte hun ledelse, ansatte og flere lokale politikere. Etter møtet slo hun fast at fengselet verken blir lagt ned eller sendt i "dvale".

Ansatte, ledelse og lokale politikere samlet da Emilie Enger Mehl besøkte Fauske fengsel i august 2023.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Justisminister Emilie Enger Mehl og fengselets leder Bjørn Olav Laksosnes.


Kilde: Marte Helness, avdelingsleder i Kriminalomsorgen Nordland, avdeling lavere sikkerhet. Om byggets historie. Ellen Thomassen.

Kommentare


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page