top of page

Han var Fauskes mest markante lokalpolitiker

Håkon M. Pettersen, født 15. april 1933, død 17. desember 2008, er tidenes mest markante lokalpolitiker fra Fauske. Da NRK Nordland i 2019 kåret tidenes lokalpolitiker i fylket, var han en av ti nominerte, den eneste fra Indre Salten.

Men det var ikke bare Fauske som gjaldt for Håkon M. Han var kjent for et sterkt engasjement for hele fylket, hele landsdelen, hele landet og internasjonalt. Han representerte partiet Venstre.

Håkon M. Pettersen, slik mange husker han. Sterk i sak og argumentasjon, men blid og hyggelig og respektert av alle.

Alle foto: Fylkestinget/Nordland fylkeskommune


Håkon Magnus Michaloff Pettersen satt i fylkestinget fra fylkestinget kom i 1975 og frem til 1999. I Fauske kommunestyre satt han fra 1995 til 2008. Før han ble heltidspolitiker, som skjedde litt gradvis utover 70- og 80-tallet, var han skolesjef i Fauske kommune. I den tiden kjent som en spesielt god skolekommune, med omfattende etablering av grendeskoler.

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum kalte Håkon M. Petersen en samfunnsbygger da han talte under bisettelsen i Fauske kirke.

Til altomfauske.no sier Odd Einar Dørum at fauskeværingen var en av Venstres brobyggere etter at partiet ble splittet i 1972. Han beskriver Håkon M. som politiker som var «hel ved», som var levende opptatt av det han brant for, enten det var lokalt, på fylket, nasjonalt eller internasjonalt.

- Han var sterkt engasjert for helsesportsenteret, for Kjøpsvikveien og Arran, for å stoppe atomtrusselen fra Kola i daværende Sovjetunionen, og å hindre atomforurensning i sjøen fra Sellafield, sier Odd Einar Dørum.

Håkon M. Pettersen og Odd Einar Dørum i Nikel i daværende Sovjet, fire mil fra Kirkenes. Svovel, tungmetaller og andre giftige stoffer ødela naturen i området. Smelteverket ble lagt ned i 2020.


Partikollega Arne Martin Ellingsen fra Andøy beskriver Håkon M. Pettersen som en man kan stole på, raus og engasjert. En som ikke fremhevet seg selv, men saken han jobbet for.

Partifelle Arnfin Ellingsen var ordfører på Røst i 16 år og statssekretær i samferdselsdepartementet 2001-2005.

Han kaller Håkon M. Pettersen en som virkelig ble lyttet til i fylkesting og kommunestyre, et rikt menneske og en fin person.

- Han hadde stor evne til å skape gjennomslag for de gode ideer og argumenter. Han var sentral i saker som ga utvikling og etableringer i Nordland.


Her er Håkon M. Pettersen på besøk på Alstahaug videregående skole.


I minneordet etter Håkons død skrev Arnfinn Ellingsen: – Han vil bli savnet av både medspillere og motstandere i politikken. Uansett hvilken leir man tilhørte oste det respekt og pålitelighet av Håkon M.

Når det gjelder kontakt med pressen var han en mester. Da jeg var på besøk i fylket som statssekretær, hadde han lagt opp en reiserute med pressefolk og journalister som møtte opp på hver stopp. Han høstet respekt og troverdighet også i dette miljøet, skrev Arnfinn Ellingsen.


Håkon M. Pettersen på befaring på Lofoten sykehus.


Daværende leder i Nordland Venstre, Berit Wie Berg, skrev i minneordet at Venstre har mistet en synlig leder med integritet, styrke og mot.

- Han arbeidet utrettelig og optimistisk for partiet til alle tider, i medgang og motgang. Det er en stor utfordring å etterfølge hans innsats, og det er med ydmykhet vi prøver, skrev hun, og fortsatte:

- Håkons engasjerte og aktive innsats for Friluftsrådet, Valnesfjord helsesportssenter, Sellafieldaksjonen, atomnedrustning, miljø, samiske rettigheter, fylkespolitikk, interkommunalt samarbeid og mye, mye mer, kan ikke beskrives i et lite minneord.

Hans analyser, saklige argumenter, utholdenhet og evne til å finne løsninger skapte respekt langt utover partiets grenser. Hans oppmuntring og støtte til uerfarne politikere i partiet var uvurderlig.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page