top of page

Fauske har bare nye skolebygg

Samtlige elever i Fauske har sin undervisning i moderne skolebygg av høy kvalitet. Det har kostet, det har påført kommunen stor gjeld, men det har også gitt samtlige elever i Fauske en god skole.

Flere av de gamle skolebyggene var så forfalte at de måtte drives på dispensasjon. Når det tok lang tid for å få vedtatt bygging, skyldtes det først og fremst stor politisk konflikt om skolestrukturen.

Finneid skole lå nært E6, og ble bygd ny oppe ved skogkanten/fotballbanen. Den sto ferdig desember 1997.

Erikstad skole, bygd ny på muren av den gamle, sto ferdig i 2003.

Barneskolen på Vestmyra sto ferdig i 2008. 5.-7.trinn ved Erikstad og Finneid skole ble overført til Vestmyra i august 2016. Det samme ble 5. trinn fra Hauan skole.Vestmyra skole, ferdig i 2016, er Fauskes største skole.


Nye Vestmyra skole sto ferdig til skolestart høsten 2016.

Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall sto ferdig høsten 2018, men ble tatt i bruk først etter jul i 2019 på grunn av en byggeteknisk feil.

Erikstad og Hauan skole ble lagt ned i august 2019. Da ble 1.-4. trinn i Hauan flyttet til Finneid. Samtidig ble 5.-7.trinn fra Finneid flyttet til vestmyra

Kosmo skole ble lagt ned i 2015.

Fauskeeidet skole ble lagt ned i 2005.


Rektorer i august 2022:

Vestmyra: Svend Håvard Bakken. Etterfulgte Karl Inge Borgen som gikk av med pensjon sommeren 2022.

Finneid: Trond Hagen.

Valnesfjord: Irene Hagen.

Sulitjelma: Hanne Lise Storjord.


I 2002 startet den første privatskolen i Fauske, Nordlys kristne skole. I påvente av oppussing på Lundhøgda camping, startet de midlertidig i Røde Kors-huset på Erikstad. Senere flyttet de til nedlagte Fauskeeidet skole på Kvitblik. Skolen ble lagt ned våren 2017.

Fauske sentralskole var 1-9-skole fram til 1982 da Vestmyra ungdomsskole ble bygd. Fauske sentralskole ble da 1-6-skole, og fra 1997 1-7-skole. Den ble tømt for elever i 2008, men revet først i 2018.


Sulitjelma skole kom i 2013.


Sulitjelma fikk ny skole i 2013. Da ble også den gamle skolen revet.

Vestmyra ungdomsskole ble revet i 2016.

Valnesfjord skole ble revet i 2019, men det nyeste bygget står igjen. Det brukes i 2020 som barnehage i påvente av byggearbeid i Valnesfjord barnehage. Dette bygget skal senere selges.Valnesfjord skole og flerbrukshall er Fauskes nyeste skole.


Erikstad barnehage flyttet i august 2019 ut av brakkene og inn i det som var Erikstad skole.

Oversikt over vesentlige tall for hver skole. Tallene for årsverk er rundet av til nærmeste hele tall. Antall ansatte og elever gjelder for skoleåret 20/21.

*Barneskolen, det lave bygget, sto ferdig i 2008.

*Valnesfjord skole sto ferdig høsten 2018, men kunne ikke tas i bruk før tidlig i 2019 på grunn av en byggeteknisk feil.


Kilder: Terje Valla, kommunalsjef oppvekst og kultur i Fauske. En rekke artikler i Saltenposten og Avisa Nordland i forbindelse med skolebygging.

टिप्पणियां


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page