top of page

Eriksen Buss In Via

Johan Christian Eriksen startet i 2014 med én buss og turkjøring, nærmest som en hobby ved siden av jobb i Mesta.

Det startet som hobby med én buss i 2014 for Johan Christian Eriksen. I 2020 hadde han bygd opp en bedrift med 15 ansatte, 15 millioner kroner i årsomsetning og solide overskudd over flere år.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Nå har Eriksen Buss blitt til In Via. Med 15 ansatte, fem turbusser hvorav en i Oslo, sju lastebiler, en bergingsbil, en veihøvel og en stor traktor med redskap til kantklipping og snøfresing er det de har samlet i lokalene i Marmorveien.

Der fyller de to eiendommene som for noen år tilbake ble brukt til is-lager og mange år tilbake som bananmodneri.

På veien

Eriksen buss & maskin In Via AS er det juridiske navnet. På busser og maskiner står det bare In Via AS. Det er latin og betyr «på veien», en fellesbetegnelse for alt bedriften holder på med.

Bedriften har dermed tre store kunder. Den ene er Mesta, som har store kontrakter med Statens Vegvesen, og har leid inn In Via til blant annet kantklipping, veibrøyting og brøyting av gang- og sykkelveier.

Den andre er Fauske kommune med brøyting i Sulitjelma. Den tredje er Nordland fylkeskommune med skolekjøring i Saltdal.

In Via er navnet det markedsføres under. Det betyr «På veien».


Trygge arbeidsplasser

Bedriften omsatte for 5,3 millioner i 2016, over dobling til 11,3 i 2017. Det økte til 13,9 i 2018, og i 2019 ble årsomsetningen 15,7 millioner kroner.

Overskuddet har ligget rundt en million kroner hvert år siden 2017.

Vi har ikke som mål å bli veldig stor. Det viktigste er å skape ryddige og trygge arbeidsplasser, sa Johan Christian Eriksen til Saltenposten i juli 2020.

Kilde: Johan Christian Eriksen.Comentários


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page