Elkem Salten i Sørfold er Fauskes største arbeidsplass

Elkem Salten i Sørfold er med sine 101 fauskeværinger (august 2020) den private arbeidsplassen der det jobber flest personer med postadresse Fauske.

Bare Fauske kommune selv, fylkeskommunen og staten har flere fauskeværinger ansatt.

Elkem Salten ligger på Valljord ved Straumen, 2,7 kilometer fra kommunegrensen til Fauske. Til sammenligning jobber det 77 med bostedsadresse i Sørfold, og åtte fra andre kommuner. Det gir til sammen 195 ansatte.

Verksdirektøren bor også på Fauske der han er født og oppvokst. Han heter Ove Sørdahl, og har hatt jobben siden tidlig 2017.

Elkem Salten er en stor og velutviklet bedrift med stor verdiskapning og enorm betydning for næringslivet i regionen. For eksempel ved at de nylig har investert 1,2 milliarder kroner i nytt gjenvinningsanlegg og rehabilitering av ovner.

Fakta om Elkem Salten

Salten verk på Valljord i Sørfold sto ferdig med en ovn 1967

Ovn 2 ferdig i 1970

Ovn 3 ferdig i 1973

Verket hadde på det meste ca. 340 ansatte tidlig på 80-tallet.

I 1985 var renseanlegget ferdig, som gjorde at den beryktede Valljordrøyken forsvant.

Dette ga mulighet for produksjon av microsilica fra 1987.

Elkem ble i 2011 kjøpt av det kinesiske selskapet Bluestar.

I 2013 blir det et rent silisiumverk etter ha vært et ferrosilisiumverk siden starten i 1967.

Elkem kom i 2018 igjen på børs, og kan i prinsippet bli eid av hvem som helst. Bluestar har fortsatt aksjemajoritet.


Her trykker Jonas Gahr Støre på knappen og starter gjenvinningsanlegget etter at prosessoperatør Kristine Lund Hansen hadde lagt til rette for han.


15. november 2021 ble det nye gjenvinningsanlegget til over en milliard kroner offisielt åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre. Parallelt med dette arbeidet, og for å kunne utnytte renseanlegget, ble ovn 1, som den tredje og siste, renovert og modernisert for 200 millioner kroner.

På ett av sine første oppdrag som statsminister uttrykte han sammen med verksdirektør Ove Sørdahl stor glede over det nye gjenvinningsanlegget, et skoleeksempel på hva industri og myndigheter kan få til ilag.


Det nye anlegget sørger for bruk av strøm, tilsvarende 15.000 eneboliger, som ellers ville blitt "fyrt for kråka". Elkem Salten ble da verdens mest energieffektive smelteverk, noe som har stor betydning for å sikre framtida for bedriften.

I 2021 har bedriften 190 ansatte.


Verksdirektør Ove Sørdahl foran gjenvinningsanlegget under bygging høsten 2020.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen