top of page

Fauskes største arbeidsplass ligger ikke i Fauske

Elkem Salten i Sørfold er med sine 101 fauskeværinger (august 2020) den private arbeidsplassen der det jobber flest personer med postadresse Fauske.

Bare Fauske kommune selv, fylkeskommunen og staten har flere fauskeværinger ansatt.

Elkem Salten ligger på Valljord ved Straumen, 2,7 kilometer fra kommunegrensen til Fauske. Til sammenligning jobber det 77 med bostedsadresse i Sørfold, og åtte fra andre kommuner. Det gir til sammen 195 ansatte.

Verksdirektøren bor også på Fauske der han er født og oppvokst. Han heter Ove Sørdahl, og har hatt jobben siden tidlig 2017.

Elkem Salten er en stor og velutviklet bedrift med stor verdiskapning og enorm betydning for næringslivet i regionen. For eksempel ved at de nylig har investert 1,2 milliarder kroner i nytt gjenvinningsanlegg og rehabilitering av ovner.

Fakta om Elkem Salten

Salten verk på Valljord i Sørfold sto ferdig med en ovn 1967

Ovn 2 ferdig i 1970

Ovn 3 ferdig i 1973

Verket hadde på det meste ca. 340 ansatte tidlig på 80-tallet.

I 1985 var renseanlegget ferdig, som gjorde at den beryktede Valljordrøyken forsvant.

Dette ga mulighet for produksjon av microsilica fra 1987.

I 1992 ble 25-årsjubileet markert av verksdirektør Kjell Ivar Helgesen og hovedtillitsvalgt Bjarne Martinussen.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Elkem ble i 2011 kjøpt av det kinesiske selskapet Bluestar.

I 2013 blir det et rent silisiumverk etter ha vært et ferrosilisiumverk siden starten i 1967.

Elkem kom i 2018 igjen på børs, og kan i prinsippet bli eid av hvem som helst. Bluestar har fortsatt aksjemajoritet.

Her trykker Jonas Gahr Støre på knappen og starter gjenvinningsanlegget etter at prosessoperatør Kristine Lund Hansen hadde lagt til rette for han.


15. november 2021 ble det nye gjenvinningsanlegget til over en milliard kroner offisielt åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre. Parallelt med dette arbeidet, og for å kunne utnytte renseanlegget, ble ovn 1, som den tredje og siste, renovert og modernisert for 200 millioner kroner.

På ett av sine første oppdrag som statsminister uttrykte han sammen med verksdirektør Ove Sørdahl stor glede over det nye gjenvinningsanlegget, et skoleeksempel på hva industri og myndigheter kan få til ilag.


Det nye anlegget sørger for bruk av strøm, tilsvarende 15.000 eneboliger, som ellers ville blitt "fyrt for kråka". Elkem Salten ble da verdens mest energieffektive smelteverk, noe som har stor betydning for å sikre framtida for bedriften.

I 2021 har bedriften 190 ansatte.


Verksdirektør Ove Sørdahl foran gjenvinningsanlegget under bygging høsten 2020.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Elkem Salten fikk i mai 2022 utmerkelsen "Månedens bedrift" av NHO Nordland representert med Ketil Skår. Hjørnestensbedrift som trygger arbeidsplasser med lav utslipp, gode bidrag til lokalsamfunnet og engasjert i utdanning var noe av det som ble lagt vekt på.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Direktører siden starten:

Birger Ydstie 1967 – 1970

Leif B. Kopperstad 1970 – 1977

Erik Svånå 1977 – 1979

Geir Wintervoll 1980 – 1983

Knut Misvær 1983 – 1985

Per-Terje Torgersen 1985 – 1989

Kjell Ivar Helgesen 1989 – 1996

Per Olof (PO) Lindgren 1996 – 1999

Lennart Ringsjø 1999 – 2000

Hilde Rolandsen 2000 – 2003

Trond Sæterstad 2003 – 2004

Hilde Rolandsen 2004 – 2008

Arve Ulriksen 2008 – 2014

Olav Holta 2014 – 2016

Arild Hollum 2016 – 2017

Ove Sørdahl 2017 –Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page