top of page

Brannkorpset på Fauske

Fire vaktlag på fem personer sørger for brannberedskapen på Fauske døgnet rundt hele året.

 Ett vaktlag går på mandag klokken 12 og går av mandagen etter kl 12. Den dagen de starter vaktuka, har de øvelse kl 18 på ettermiddagen. 


Fauskes brannkorps høsten 2023. Bak fra venstre: Daniel Engan, Anders Olsen, Tor-Eivind Karlsen, Mathias A. Smith Sørensen, Per Ove Svenning, Torodd Støver, Bent Freddy Sollund, Trond Dagfinn Nilsen, Tor Anton Abrahamsen, Bjarne Olsen og Rune Schjeldrupsen. Foran fra venstre: Martin Asle H. Wenberg, Plamen Vendov, Raymond Helin, Thorfinn Brekke, Dan Arne Thorstensen, Kim Tore Bjørnå og Ketil Johansen. Ikke til stede: John Skoglund.

I hvert vaktlag er det en sjåfør og en utrykningsleder. Det er også en røykdykkerleder og minst to røykdykkere i et vaktlag.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

 

Det er til sammen 15 røykdykkere i Fauskes brannkorps. En røykdykker er en brannkonstabel som gjennom opplæring og tester er kvalifisert til å gå inn i bygg der brannrøyk ligger tett.

 

Når alarmen går på 110-sentralen i Bodø, piper det i en varsler (ser ut som en litt stor mobiltelefon) som brannkonstabelen alltid har med seg. Da har han fire minutter på seg til å være på stasjonen. På natterstid er kravet seks minutter.

 


Bent Freddy Sollund (t.v.) og Kim Tore Bjørnå administrerer brannkorpset i Fauske. Bildet er tatt ved den gamle brannstasjonen i Sjøgata.


De som ikke er på vakt, blir kalt ut ved såkalt fullalarm; større branner eller andre større hendelser. Da er det tilfeldig hvor mange som kan møte. I prinsippet kan alle være utilgjengelig, men som regel vil mange kunne møte.

 

Hovedbilen, den som først rykker ut, har 3000 liter vann på tanken, og er fullt operativ med utstyr og med verktøy til bruk for eksempel i trafikkulykker.

 

Denne bilen er først ut ved brannutrykning.


I tillegg har de en tankbil med 10.000 liter vann. En båt for hendelser på sjøen, snøscooter, ATV, en tilhenger og en mindre bil. Den brukes mest i forbindelse med forebyggende arbeid, men kan også være til nytte for transport under utrykninger.

100.000 liter vann. Ved større branner er denne bilen viktig.


Brannkonstablene lønnes med et sted mellom 100 og 150.000 kroner i året for å være i beredskap. I tillegg får de betalt for utrykninger, så normal årslønn som brannkonstabel på Fauske vil være mellom 150 og 200.000 kroner.


Alle har denne jobben som deltid i tillegg til øvrige jobber. Å være brannkonstabel betinger avtale med ordinær arbeidsgiver om at de kan forlate arbeidsstedet øyeblikkelig.

 


Ikke bare brann. I en del av brannbilen er det fullt utstyr til bruk etter trafikkulykker, for eksempel til å frigjøre de som sitter fast i bilen.


I tillegg til de 20 på Fauske, er det åtte brannkonstabler i Sulitjelma. To av dem er på vakt til enhver tid. De betjener den gamle brannbilen.

 

I tillegg er det en forebyggende avdeling som består av branninspektør Trond Dagfinn Nilsen og feierne Tor Atle Hunstad og Arve Kjølhaug

Trond Dagfinn Nilsen leder det forebyggende arbeid på Fauske fra Blålysbygget på Krokdalsmyra.


I 2023 hadde Fauske brannkorps 57 utrykninger, og det var omtrent som et gjennomsnittsår. De var fordelt sånn:

 

8 branner i bygning

6 avbrutt utrykning etter alarm

5 unødig kontroll av melding

5 branntilløp i bygg og annet

2 branntilløp komfyr

2 branntilløp utenfor bygg

9 trafikkulykker

2 brann i personbil

2 brann i skorstein

1 akutt forurensning

 

De øvrige 13 er mindre eller spesielle tilfeller som eksempelvis brann i søppelkasse, helseoppdrag med behov for bæring og avbrutte alarmer.

 

En båt trengs hvis man å rykke ut til hendelser på sjøen.


Fauske kommune er en av eierkommunene i Salten Brann IKS(interkommunalt samarbeid) og har sånn sett ikke en «egen» brannordning.

For 2024 er de budsjetterte kostnadene for Fauske sin del estimert til ca 9,2 millioner kroner.

 Salten Brann IKS står for innkjøp av alt materiell og Fauske kommune har derfor ingen egne kostnader knyttet til dette.

Av de 9,2 millionene går 5 millioner til selve brannordningen, i hovedsak lønn til brannmannskapene. 1,1 million til forebyggende arbeid, 654.000 til brannsjefsansvar/administrasjon, 130.000 i tilknytning til samarbeidet og 142.000 til 110-sentralen.


Kilder: Bent Freddy Sollund, Trond Dagfinn Nilsen (begge i brannkorpset), Mads Sandvik (økonomileder Fauske kommune). Alle foto: Stig Bjørnar Karlsen. 

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page