top of page

Årets oppmerksomhet i Valnesfjord

Under Kulturdagan i Valnesfjord, som ble arrangert hver høst til og med 2015, ble det hvert år tildelt en «Årets oppmerksomhet». Det ble gitt til en person, evt flere, som har utmerket seg med å gjøre en ekstra innsats for bygda, en slags bygdas kulturpris.

Bjørnar Kosmo fikk tildelt "Årets oppmerksomhet" i 2014. Dette bildet er tatt i 2020.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Disse fikk "Årets oppmerksomhet":

1989: Harald Stokland – Hadde på de tidspunktet dirigert hornmusikken i 25 år. Han var med på å starte skolekorpset. Aktiv i ungdomslaget siden 1955.

1990: Valnesfjord ungdomsklubb – Hadde dette året lagt ned mye arbeid for å få ferdig sine nye lokaler i barnehagens kjeller.

1991: Lars Fossum – Har gjennom sine prestasjoner på skytebanen skapt blest om Valnesfjord, og lagt ned et stort arbeid for Valnefjord skytterlag.

1992: Karl Martin Johansen Var med og startet UL Framsyns leikaring i 1975. har siden vært sentral i ungdomslaget og en a ildsjelene i restaureringen av Fellesheimen.

1993: Asbjørn Løkås – Mange års innsats både i hornmusikk, idrett og politikk. Blant annet pådriver for idrettsbane, lysløype og Slåttvikrennet.

1994: Liv Nymo – Sotort arbeid for Kulturdagen, Var initiativtager og har vært leder i mange år.

1995: Robert Karlsson – Med på det meste som skjer i bygdas kulturliv, både som artist, arrangør og scenearbeider. Musikalsk inspirator for de unge.

1996: Støttelaget for Valnesfjord hornmusikk – Ni damer som gjennom årene har samlet inn flere hundre tusen kroner til Valnesfjord hornmusikk.

1997: Frode Nymo: Jazz-saksofonist som er en ambassadør for bygda både nasjonalt og internasjonalt. Bidrar under kulturdagen som instruktør og musiker.

1998: Ingrid Frantzen: Stort arbeid for bygdas kristne liv, blant annet i valnesfjord kirkeforening. Hun har også sittet mange år i menighetsrådet.

1999: Odd Berg: Inntil da 52 år i Valnesfjord hornmusikk. Hans innsats på fotballbanen og positivitet til å ta i et dugnadstak.

2000: Tove Myrvoll: Et typisk ja-mennesker\ so ser muligheter overalt. Har ledet Kulturdagan og gjort en stor innsats i kulissene.

2001: Magne Kristiansen: Mangeårig drivkraft bak Valnesfjord idrettslags faste fredagsbingo.

2002: Dugnadsgruppa i Fellesheimen: Utallige timers ubetalt arbeid som har gitt bygda et kjempefint forsamlingshus.

2003: Valnesfjord spiskammerskor: Fikk årets oppmerksomhet samme år som de fylte 15 år. Koret er et direkte resultat av Kulturdagan.

2004: Geir Lærum: «Mannen som gjør vann til is». Initiativtager til skøyteaktiviteten ved Kosmo skole.

2005: Heidi Solaker: For hennes engasjement for kulturlivet, spesielt hornmusikken og skolekorpset.

2006: Kjell Bakkegård og Åse Hansen: For deres frivillige innsats for svømming for eldre.

2007: Valnesfjord hobby- og husflidslaug: Sentral i Kulturdagan helt fra starten med sine utstillinger på skolen.

2008: Arild Kristoffersen: En drivkraft i båthavna og i bygda. Vært med siden starten av hornmusikken, vært med i hornmusikken.

2009: Lørdagskafeen: Gudrun Slettmyr, Haldis Kristoffersen, Solveig Aadahl og Olea Karlsson har siden starten i 2000 samlet inn over en million kroner på lørdagskafeen på helse- og sosialsenteret. Penger gitt til skole, kirke og bygdeheimen i Røvika.

2010: Hanne Jakobsen: Speiderleder for KFUM/KFUK gjennom mange år. Arrangør av større leire.

2011: Nansy Schulzki og Hanne Løkås Veigård: For å begeistre og sette Valnesfjord på kartet gjennom sitt arbeid i nærmiljøutvalget.

2012: Jan Hårek Lillevold og Tom Erik Tofte: For deres arbeid med å få kunstgressbane. De har vært pådrivere for både arbeidsinnsats og tankearbeid.

2013: Familien Bringsli: Gunn Bodil, Nils Sture, Ole Kristian, Karin og Bernt Conny. For deres arbeid med å legge til rette for naturopplevelser i Bringsli.

2014: Bjørnar Kosmo: Vedlikehold av gjerder og rydding av busker ved den gamle og nye kirkegården.

2015: Gudny Hegge og Olav Kristoffersen: Den ene har solgt lodd for 4-5000 kroner i løpet av en dag, på sykkel. Står bak ethvert arbeid om foregår i bygda.

Kilder: Hanne Løkås Veigård, Saltenposten, Avisa Nordland

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page