top of page

Vannforsyningen i Fauske

Vannforsyningen i Fauske

Fauske har nok vann og godt vann. At det er nok ble godt ble dokumentert vinteren 20/21 som ble svært nedbørsfattig. At det er godt blir...

bottom of page