Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband

Salten Kraftsamband på Fauske er Nord-Norges største produsent av elektrisk kraft, etter Statkraft. Årsproduksjonen er 2,2 TWh. Det...