top of page

Ico, så Tools, nå Tess

Ico, så Tools, nå Tess

Ivar Waaler overtok et agentur med fjellsikringsutstyr fra Oslo i november 1989. Ico ble navnet. Det står for Ivar & co. John Ivar Brekke...

bottom of page