top of page

Fauske videregående skole

Fauske videregående skole

Ved årsskiftet 1968/1969 (noe av bygget noen måneder før) ble den eldste delen av dagens Fauske videregående skole tatt i bruk. Fauske...

bottom of page