Fauske slektshistorielag

Fauske slektshistorielag

Fauske slektshistorielag ble dannet 3. mars 1998 med følgende styre. Leder Lars Andreassen, nestleder Tora Adolfsen, sekretær John-Ludvik...