top of page

Fauske Røde Kors

Fauske Røde Kors

Arbeidet i Fauske Røde kors «Fauske og omegn krets av Norges røde Kors» ble tatt opp igjen i 1948 etter å a ligget passivt en tid, heter...

bottom of page