top of page

Drosjene på Fauske

Drosjene på Fauske

Drosje-virksomheten i Fauske er samordnet i selskapet Fauske Taxi med hovedsete bak Esso-stasjonen i Fauske sentrum. 1. november 2023 ble...

bottom of page