Bilophugging fra 1966

Bilophugging fra 1966

Nordland bilopphuggeri har eksistert og beholdt navnet siden 1966 da Karstein Wangen startet virksomheten i Vaskermoen ved Finneid....