top of page

Wenberg Fiskeoppdrett og Salten Aqua

De startet i Skysselvika ved Finneid i 1974. Først i det små, nærmest som en hobby for brødrene Arild og Jan Wenberg. I perioden 82-85 drev de ørretoppdrett. I 1985 ble Wenberg fiskeoppdrett AS stiftet.

I 1988 ble det en heltidsgeskjeft. I 2007 ble Arilds sønn, Ørjan Wenberg, daglig leder.

Ørjan Wenberg foran nybygget til Wenberg fiskeoppdrett som sto ferdig i 2019 og kostet 0ver 30 millioner kroner.


De siste årene har Wenberg fiskeoppdrett omsatt for over 200 millioner kroner årlig. I 2019 hadde bedriften 23 ansatte og omsatte 220 millioner kroner.

Samme år sto også nybygget i Skysselvika ferdig. Det har 2000 kvadratmeter bruksareal, kostet over 30 millioner kroner, og inneholder kontrollrom for styring av lokalitetene i Skjerstadfjorden, teknisk lager, fôrlager, vaskehall, verksted, veterinærlaboratorium, garderober og sluser for tre lokaliteter.

Og det er bare en del av hva brødrene Geir og Ørjan Wenberg har skapt i samarbeid med andre.

Selskapet har samlokalisering med Edelfarm på lokalitetene sine i Skjerstadfjorden, innenfor kommunegrensene til Saltdal, Bodø- og Fauske Kommune.

På nettstedet wenberg.no står det at lokalitetene er nærmest unike i oppdretts sammenheng, og gir svært gode oppvekstvillkår for laksen med miljømessig gevinst og god fiskehelse.


Bildet ute på merdene gir et visst inntrykk av dimensjonene på Wenberg fiskeoppdrett.


Dette fordi verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for god vannutskifting og optimale forhold for fisk og fjord. Høyt ferskvannsinnhold gjør at lakselusa ikke overlever.


Selskapet produserer matfisk i form av oppdrettslaks, som selges lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Wenberg Fiskeoppdrett AS har lokalt eierskap, og er en av de viktigste lokale sponsorene til idrettslag, foreninger og frivillige organisasjoner. Selskapet har også ingått nasjonale sponsoravtaler, med blant annet Norges Bryteforbund.

Wenberg Fiskeoppdrett AS er medeier i Salten FOU AS, Salten Aqua AS, Edelfisk AS, Salten Algea AS, Salten Stamfisk AS og Nordic Blu AS.


Topp moderne. På kontrollrommet overvåkes det som skjer i fjorden.


Wenberg fiskeoppdrett er sentral i Salten Aqua, stiftet i 2000 og i ble ledet av av Geir Wenberg siden 2007. Han flyttet fra Fauske til Bodø der Salten Aqua er lokalisert. Laksen de selger er fra de tre samarbeidene oppdrettsselskapene i Gildeskål, på Rognan og Fauske.


Samlet håndterer Salten Aqua laksen fra den klekkes ut av egget og helt til den er å finne i butikker og restauranter over hele verden. De produserer, videreforedler og selger laks direkte til kunder i nærområdet og i utlandet.

Salten Aqua er største eier av konsernet Salten Fiskeindustri, som omfatter selskapene Bodø Fiskemottak, Nord-Norsk Klippfiskkompani og Taste of North.

Ifølge Arild Bjørnbakks artikkel i Saltenposten 26. mars 2015, omsatte selskapet for 1,3 milliarder kroner og hadde 150 millioner i overskudd i 2014.

I 2017 skrev samme journalist om en omsetning på 2,4 milliarder kroner i 2016, og 370 millioner kroner i overskudd.

De driver slakteri på Arnøya, en bedrift som gjør at alle på øya kan få jobb. Slakteriet har 40 ansatte og omsetter for 65 millioner krner.

Markedsapparatet Polar Quality har 7 ansatte i Bodø, og omsetter for omkring 700 millioner kroner årlig, mest til EU

I mai 2017 fikk Salten Aqua hovedprisen under «Opplyst 2017», en slags «næringslivet i Nordlands Oscar» Dette på grunn av god økonomisk vekst, bidrag i nærmiljøet, forbilde for andre og omdømmebygging.


Geir Wenberg, her fotgrafert på Aspmyra, fikk en høythengende pris i 2018


5. mai 2018 fikk direktør Geir Wenberg ambassadørprisen under samme arrangement «Opplyst 2018». da var det lagt vekt på tydelig salten-identitet og hans bidrag til å gjøre regionen stolt.


Holstad Sjømat, som holdt til på Holstad, og bearbeidet laksen til sluttprodukter i butikk, ble i 2014 overtatt av Salten Aqua, og i 2015 ble firmaet Saltenlaks AS dannet. Før overtagelsen var de tre ansatte. I 2017 var de 11 ansatte. I 2016 solgte de 34 tonn røkte produkter og 120 tonn fersk filét. De tok flere medaljer i nasjonale smakskonkurranser.

Daglig leder i Saltenlaks var Yvonne Løgavlen, da Geir Wenbergs samboer. I 2020 la Saltenlaks ned produksjonen på Holstad og flyttet den til Bodø.Foran laksekampen på Aspmyra i 2019. Her er Geir Wenberg sammen med Ørjan Berg og Jannike Ramsvik i Bodø/Glimt.


Salten Aqua, med Geir Wenberg i spissen, har lenge vært en stor sponsor til Bodø/Glimt, og de arrangerte i mange en årlig laksekamp på Aspmyra. Det ble hvert år den kampen som ga størst publikumstall. Da fikk publikum hver sin lakserett. Ett år ble dette kombinert med en verdensrekord i Guinness rekordbok; verdens største sushi.

De er også en stor sponsor innenfor bryting, der både Geir og Ørjan Wenberg har levert sterke prestasjoner som utøvere og vært fremtredende ledere. Ørjan har i flere år vært leder i bryteforbundet.

De er også en stor sponsor for Fauske/Sprint og en rekke andre lag og foreninger. I SKS Arena henger det man tror er Norges største reklameplakat.Storstilt åpning av filétfabrikken i Bodø. Her er Geir Wenberg (t.v.) og Bodø-ordfører Ida Pinnerød.


15. mai 2019 åpnet ordfører Ida Pinnerød salten Aquas filetfabrikk på Rønvikleira i Bodø. «Geirs ville idé er blitt virkelighet», skrev Saltenposten da. Coop er med på eiersiden, og man så for seg, og det lå an til 20 ansatte, en årsproduksjon å 7000 tonn, som er 400 trailerlass. Korona begrenset dette kraftig i 2020.


I 2020 gikk Geir Wenberg av som direktør i Salten Aqua, og overlot ledelsen av konsernet til Jarle Solemdal.


Jarle Solemdal i 2024.


Stortingspresident Masud Garahkhani foretok den offisielle åpningene da Salten Aqua i juni 2022 åpnet det gigantiske smoltanlegget i Breivik i Skjerstad i Bodø kommune. Anlegget forsynes med strøm sjøkabel fra Fauske.


Fra venstre smoltanleggets daglige leder Børge Andreassen, stortingspresident Masud Garahkhani, Bodø-ordfører Ida Pinnerød og Salten Aquas styreleder Geir Wenberg.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Kilder: Ørjan Wenberg, Geir Wenberg og nettsidene til Wenberg fiskeoppdrett og Salten Aqua.

Nettsidene til Espen Johansens artikkel i Saltenposten om nybygget 1. november 2018.

Arild Bjørnbakks artikkel i Saltenposten 26. mars 2015.

Nettsidene til Wenberg fiskeoppdrett og Salten Aqua.

Arild Bjørnbakks artikkel i Saltenposten 31. august 2017.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page