top of page

Salgslaget var stort på Fauske, eksisterte fra 1948 til 1995

I dette bygningskomplekset hadde Nord-Norges salgslag, forkortet NNS og senere omdøpt til Gilde, en stor aktivitet på Fauske. Her var det fjøs, slakteri, fryseri, hengehall og skinnbu. Senere fikk de også frukt- og grønnsakslager.

Salgslagets anlegg på Fauske sett fra vest. Bildet er trolig fra 60-tallet.


Bilde tatt på omtrent samme sted i 2021. Bare ett av salgslagsbyggene står igjen.


Nord-Norges salgslag ble stiftet i 1938. Anlegget på Fauske kom i gang i 1948. I boka «NNS 1938-88 50 matnyttige år» står det i referatet fra årsmøtet i Bodø i 1948: Fauske slakterianlegg er ferdig, og et godt anlegg til rimelig kostnad. Bokholder Karsten Engdal er ansatt som avdelingsbestyrer.

Det var tyskerne som bygde fryseriet under krigen, og aktiviteten tok seg opp etter krigen da salgslaget gradvis overtok slaktingen som Samvirkelaget hadde holdt på med. Bygget til venstre i bildet, det som står fortsatt, ble reist i 1955.

Aksel Nilssen fotografert i 2021 foran bygget som i sin tid huset Nord-Norges salgslag avdeling Fauske.


Der ble det produserte pølser og der var det skjæreavdeling for kjøtt og pålegg, i tillegg til garderober, kontorer og ekspedisjon.

Det er Aksel Nilssen, født 16. september 1936, som gir oss Salgslagets historie på Fauske. Han er fra Vega på Helgeland, og begynte sin karriere i Salgslaget i Mosjøen i 1959.

To år senere flyttet han til Fauske og jobben som salgssjef. Han ble værende på Fauske. I 1962 omsatte anlegget på Fauske for 5 millioner kroner, og var et middels stort anlegg i Nord-Norge.

Rundt 1980 ble Aksel Nilssen disponent. På det meste, på 70-tallet, var de 30 fast ansette og ytterligere et titalls innleide i sesongen på Salgslaget på Fauske Det var slaktere, produksjonsarbeidere, ekspedisjon og kontorer.

Rundt 1980 ble Aksel Nilssen disponent på Salgslaget på Fauske. Han forteller historien og gir oss brosjyrer og utklipp om Salgslagets historie på Fauske.


I 1969 ble slaktinga lagt ned, for da bygde Nord-Norges salgslag nytt stort anlegg på Alstad og flyttet slaktinga dit. To-tre år senere ble det slutt med produksjon av pålegg og pølser på Fauske.

I 1985 flyttet de resten av virksomheten til Bananmodneriet, som hadde eksistert på Fauske siden 1970. Det lå i Marmorveien, i et bygg so i dag og brukes i dag av entreprenørfirmaet InVia og Eriksen buss.

Samtidig med denne flyttingen, ble frukt og grønt-avdelingen lagt ned på Fauske.

Når man ser prisene i 1964, forteller 5 millioner kroner i omsetning i 1964 om en svært omfattende virksomhet.


I 1992 ble anlegget mellom Sjøgata og Storgata solgt til Ole Helland. Tomta var 5,7 mål, og gulvarealet var 1531 kvadratmeter. Helland sørget for å få revet de eldste bygningene og bygd det flotte gule bygget som ble kontor for offentlige etater, senere samlet i aetat og etter hvert NAV.

Hele virksomheten til Salgslaget på Fauske ble avsluttet i 1995. De gjenværende ansatte, inkludert Aksel Nilssen ble flyttet til Bodø. Der ble han salgssjef.

På det meste, på 70-tallet, hadde Nord-Norges salgslag 18 avdelinger i Nord-Norge. I 2021 er det fire avdelinger igjen. Slakteri og skjæring på Bjerka, engroslager og salgsavdeling Harstad, slakting og en del produksjon i Målselv, og slakting av storfe og rein i Karasjok.

Huder og skinn var noe av det Salgslaget tilbød. Det ble også produsert på Fauske en periode.


Når Aksel Nilssen tenker tilbake, ser han at det ble for ineffektivt med de mange anleggene og produksjonslinjene. Spesielt for en ferskvare som kjøtt, der god flyt i omsetningen er avgjørende.

Samtidig husker han tilbake til en god arbeidsplass med gode betingelser. For eksempel garanterte bedriften for boliglån til ansatte.

Når vi ber Nilssen trekke frem noen ansatte på Salgslaget, nevner han to med lang karriere i bedriften. Den ene er Johan Lundli, som kom over fra Samvirkelaget og var med fra starten i 1948. Han var både slaktermester og altmuligmann.

Og han tar frem Tormod Rørvik, en trofast slakter og saueklipper, som begynte på 50-tallet. De to gikk av på 80-tallet.

50 matnyttige år, het det i brosjyren fra 50-årsjubileet for Nord-Norges Salgslag. Fauskeavdelingen kom i 1948.


Aksel Nilssen jobbet det meste av sitt yrkesliv på Fauske, men etter at han kom til Bodø som salgssjef, var han med på noe helt spesielt. For første gang ble det levert ferskvarer på Svalbard med fly. Frem til da hadde det bare vært frossent kjøtt å få, fraktet med båt.

Og på Fauske er ikke Aksel Nilssen bare kjent som salgslagsbestyreren. Han var en habil løper i alle år. Mest imponerende at han løp 100 halvmaratonløp før han fylte 80 i 2016. De fleste av løpene ble gjennomført etter at han var blitt pensjonist i 1999.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page