Rådhuset – signalbygg fra 1952

I desember 2014 vedtok flertallet i Fauske kommunestyre/formannskapet, alle unntatt Felleslista, å rive Fauske rådhus med kinosal. Så vant Felleslista valget. Fem år senere sto det ferdig i all sin prakt, renovert både innvendig og utvendig.

Rådhuset ble vedtatt revet i 2014, men ble i stedet renovert og lyssatt.

I januar 2015 sto aksjonistene Frøydis Einset, Trond Ole Slettvoll og Elin Gylseth Nilsen frem i Saltenposten og forlangte at politikerne måtte snu, og bevare rådhuset.

- Å rive det er ubegripelig, historieløst og det vil ødelegge Fauskes identitet, sa de.

- Hvilke andre signalbygg hadde vi rett etter krigen? Spurte Slettvoll, og viste frem bilder av arbeidere som grov ut massene for hånd og trillet dem bort med trillebår.

Bygging av rådhus er første gang nevnt i 1937. 15 desember 1952 hadde Fauske herredsstyre, som det het den gang, sitt første møte i herredsstyresalen. Før jul var ligningsetaten, som første etat, inne i bygget. I 1953 kom de andre etter.

Bygget er spesielt utformet, med mange vakre arkitektoniske detaljer, eksempelvis buene i kinosalen.

Flertallet snudde. Arbeidet med renovering startet sommeren 2017 med et budsjett på 8,4 millioner kroner. Taket ble tettet, vegger reparert og malt. Huset ble sandblåst og fikk ny murpuss. Ventilasjon og elektrisk anlegg ble lagt nytt.

Den innvendige rehabiliteringen beløp seg til 12 millioner kroner. I mai 2019 ble alle kontor på rådhuset fylt igjen.

Kinosalen med sin spesielle utforming var en av grunnene til at rådhuset ble renovert i stedet for revet.


De som har kontoret på rådhuset er ordfører, rådmann og lederne av de forskjellige etatene. I tillegg er økonomifunksjonene der.

Alle fagetatene og servicetorget har sine kontorer i administrasjonsbygget.

Kinosalen med drøyt 200 komfortable seter er det nærmeste Fauske kommer et kulturhus.

Kilder: Tre artikler i Saltenposten, skrevet av Eva Winther 5. august 2017, Sylvia Bredal 26. september 2017 og Arild Bjørnbakk 14. juni 2018.


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen