top of page

Rådhuset – signalbygg fra 1952

I desember 2014 vedtok flertallet i Fauske kommunestyre/formannskapet, alle unntatt Felleslista, å rive Fauske rådhus med kinosal. Så vant Felleslista valget. Fem år senere sto det ferdig i all sin prakt, renovert både innvendig og utvendig.

Rådhuset ble vedtatt revet i 2014, men ble i stedet renovert og lyssatt.

I januar 2015 sto aksjonistene Frøydis Einset, Trond Ole Slettvoll og Elin Gylseth Nilsen frem i Saltenposten og forlangte at politikerne måtte snu, og bevare rådhuset.

- Å rive det er ubegripelig, historieløst og det vil ødelegge Fauskes identitet, sa de.

- Hvilke andre signalbygg hadde vi rett etter krigen? Spurte Slettvoll, og viste frem bilder av arbeidere som grov ut massene for hånd og trillet dem bort med trillebår.

Flertallet snudde. Arbeidet med renovering startet sommeren 2017 med et budsjett på 8,4 millioner kroner. Taket ble tettet, vegger reparert og malt. Huset ble sandblåst og fikk ny murpuss. Ventilasjon og elektrisk anlegg ble lagt nytt.

Spesiell utforming

Bygging av rådhus er første gang nevnt i 1937. 15 desember 1952 hadde Fauske herredsstyre, som det het den gang, sitt første møte i herredstyresalen. Før jul var ligningsetaten, som første etat, inne i bygget. I 1953 kom de andre etter.

Bygget er spesielt utformet, med mange vakre arkitektoniske detaljer, eksempelvis buene i kinosalen.

Kinosalen med sin spesielle utforming var en av grunnene til at rådhuset ble renovert i stedet for revet.


Den innvendige rehabiliteringen beløp seg til 12 millioner kroner. I mai 2019 ble alle kontor på rådhuset fylt igjen. Ordfører, rådmann og lederne av de forskjellige etatene ble plassert i rådhuset. I tillegg til økonomifunksjonene. I administrasjonsbygget var alle fagetatene og servicetorget, som ble lagt ned i 2022.

Flyttet ut

Mot slutten av 2022 flyttet alle ut av rådhuset igjen, og inn i administrasjonsbygget. Dette skulle spare kommunen på Robeklista for 100.000 kroner årlig, i tillegg til samdriftsfordel av å samle alle i ett bygg. I 2023 jobbet en komité med hva rådhuset kan brukes til. Pr februar 2024 er det ikke kommet klare avgjørelser, men bibliotek har vært nevnt som et alternativ.

Kinosalen med drøyt 200 komfortable seter er det nærmeste Fauske kommer et kulturhus.

Kilder: Tre artikler i Saltenposten, skrevet av Eva Winther 5. august 2017, Sylvia Bredal 26. september 2017 og Arild Bjørnbakk 14. juni 2018.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page