top of page

Fauskes første kvinnelige kommunedirektør

Ellen Beate Lundberg (f72) begynte som kommunedirektør i Fauske 6. april 2021. Hun er den første kvinne i rollen som øverste sjef i Fauske kommune, det som før het rådmann.

Kommunedirektøren er øverste sjef for alle kommuneansatte, hun har ansvar for å følge opp at det politikerne bestemmer faktisk skjer. Hun har også ansvar for å forberede saker til formannskap og kommunestyre, grundig vurdert opp mot økonomi.

Ellen Beate Lundberg er opprinnelig fra Kåfjord i Nord-Troms. Hun er utdannet lærer, men har også pedagogikk, organisasjonskunnskap, økonomi og strategisk ledelse. Hun har også i tilleggsutdanning skaffet noe kunnskap innenfor jus, prosjektstyring, revisjon og risikoanalyser.

Hun kom til Fauske fra jobben som direktør for forretningsutvikling i Troms Kraft, der hun satt i konsernledelsen. Hun har vært rådmann i to kommuner i Troms, og vært avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene. Yrkesbakgrunn som lærer og i forsvaret hører også med på CVen.

Hun kom inn i Fauske i en periode med betydelige økonomiske utfordringer. Det er budsjettert med stort underskudd, kommunen er på Robeklista, noe som betyr at de har begrenset styring av økonomien. Å få tilbake den økonomiske handlefriheten er derfor høyt prioritert.

Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg i prat med statsforvalter Tom Cato Karlsen om kommuneøkonomien i Robek-kommunen Fauske.


I 2022 ble det gjort betydelige grep i ledelsen. En omstilling som var krevende, men noe enklere ved ved at fire av fire kommunalsjefer sa opp sine jobber. Kommunen gikk inn i 2023 med ny organisasjonsplan med færre sjefer.

Ellen Beate Lundberg er gift med Lars Kristian Lundberg, opprinnelig sørfra. Han jobber i Forsvaret, og tjenestegjør for tiden i utlandet. Paret har hus og bor i Tromsø, men de tar sikte å flytte til Salten om han får seg jobb i Forsvaret på Reitan.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page