top of page

Fauskes eneste revisjonsfirma

Fauske Revisjon AS ble stiftet 20. november 1995. Det nystiftede selskapet kjøpte opp og videreførte revisjonsselskapene til Sverre Navjord, som ble stiftet i 1986, og Einar Lillegård som ble stiftet i 1962.

Fauske Revisjon i 2021. Fra venstre: Jan Erik Opli, Jane Tokle, Anita Jacobsen, Freydis Wessel og Arne Tobiassen.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


I starten eide Sverre Navjord og Roald Fjellbakk halvparten hver, og i tillegg jobbet Jane Tokle, May Stokland, Ann Kristin Rasmussen og Harald Bang i bedriften.

I 2007 ble Arne Tobiassen, etter å ha arbeidet i selskapet i ni år, eier med en tredjedel. Sverre Navjord solgte seg ut i 2014. Roald Fjellbakk solgte seg ut i 2018 og nå er Arne Tobiassen eneeier.

I 2021 er, i tillegg til Arne Tobiassen, Jan Erik Opli, Freydis Wessel, Anita Jacobsen, Jane Tokle og Roald Fjellbakk ansatt i selskapet. Alle ansatte har lang erfaring og minst tre års høyskoleutdannelse i revisjon og økonomi.

Revisorbransjen forventet færre kunder da revisjonskravene ble lempet på i 2011. Mange kunder valgte likevel å beholde denne tjenesten. I tillegg har stadig skjerpede juridiske krav til næringslivet ført til at rådgivingstjenester i større grad etterspørres nå enn tidligere. Dette sammen med nyetableringer har ført til mange nye revisjonskunder for selskapet.

Fauske Revisjon AS har i 2021 rundt 250 kunder og omsetter for cirka 7 millioner kroner i året.Kommentare


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page