top of page

Fauskedialekten er tema i flere bøker

«E ska te Fausk’ å kjøp’ kak’ før ei kron’», er et kjent utsagn. Det viser til at apokope, at man sløyfer endelser. Det er vanlig i store deler av Nordland og Trøndelag.

«Kor ska vi reis’ hen?», sier Viggo Valle i radioprogrammet Påskelabyrinten, Han er fra Lofoten og bosatt i Trøndelag.

Apokope er likevel mer utbredt i Salten, og spesielt i Indre Salten

På biblioteket på Fauske finnes flere bøker om Fauske-dialekten og det som preger den, ikke bare akopope, men også endringer i talemål blant annet.

I 1993 ga Sverre Øines ut boka «Ordsamling over fauskedialekten». Den er basert på hans søster Olga Brekkes arbeid med temaet. Hun var adjunkt på Fauske gymnas, og startet rundt 1970 et omfattende studium av fauskedialekten.

Olga Brekke døde i 1979, før arbeidet var fullført, og etterlot seg blant annet en samling på 4300 dialektord.

Arbeidet med å ta vare på og bearbeide Olga Brekkes arbeid fortsatte, og i 2000 ga bygdeboknemnda ut boka «Saltendialekten – en gramatikk».

Olga Brekke står som forfatter, men i forordet er det henvist til god hjelp fra professorene Gunnvor Rundhovde og Helge Sandøy, begge på Universitetet i Bergen.


Bilde fra boka om fauskedialekten.


Sverre Øines og Gunnar Berg bidro også til boka. Sistnevnte er opprinnelig fra Skjerstad, og har selv gitt ut bøker om Saltendialekten. I 1999 kom «Ka du attlet på?». I 2001 «Ka du åssja me?» og i 2007 «Ka du sei te gått?». Alle tre bøker inneholder ord g uttrykk med forklaring.

I tillegg har Kjetil Jensen, fra sitt virke på nordisk institutt på Universitetet i Bergen skrevet «Målbryting», som er en metodekritisk analyse av apokope i fauskedialekten.


Her er 20 utvalgte ord fra boka «Ka du attlet på?» (oversettelsen er forkortet):

Abærrt: Snøfritt

Alo: Bråk, spetakkel

Attlet: Engste seg

Bongell: Bulk

Deiss: Falle

Dryyl: Slenge

Førrdørrva: Ihjel

Goofjått: Godtroende person

Grajn: Tynn/spinkel

Hattfåkk. I hui og hast

Isst: Gidde

Jæv: Grei, god

Kjeet’n: Kilen

Løili: Morsom

Ommenajn: Hulter til bulter

Skræpp: Skryte

Tabblætt: Sukkerbit

Tøtt: Jente

Ygg: Redd

Åteti: Åtti

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page