top of page

Fauske Røde Kors

Arbeidet i Fauske Røde kors «Fauske og omegn krets av Norges røde Kors» ble tatt opp igjen i 1948 etter å a ligget passivt en tid, heter det i den første protokollen av 29. oktober 1948.

Anita Jensen foran Aktivitetshuset like ved Marmortorget.

Styret besto av lege Alf Eliassen (formann), jordmor Gyda Gulstad, Johan Stendal, Walter Johansen og Moy Nordahl.

I beretninger fra den tiden går det frem at Røde Kors hadde en betydelig rolle i det som senere er blitt en selvsagt del av det offentlige helsevesen. Det var kurs i hjemmets sykepleie, innkjøp av laken til beredskapslaserettet. Og det var også Røde Kors som drev ambulansetjenesten i Fauske fra 1956 til 1988.

Fra venstre Sylvi Helgesen, Else Gerd Jensen, Line Rubbås, Tone Kolden, Liv Fiva Edvardsen og Tommy Johansen. I 2017 hadde disse vært med fra starten i 1987 i Fuske Røde Kors barnehjelpen.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Hjelpekorpset ble startet i 1949, og påsken 1966 hadde de sin første vakt i Fridal, på Fongenhytta. I 1977 fikk korpset sine første snøsccootere og i 85-87 ble Røde Kors-hytta i Fridalen bygd.

I 1989 fikk Røde Kors sitt eget hus på Erikstad i lokalene til det nedlagte Samvirkelaget. 22. november 2015 tok de i bruk aktivitetshuset ved Marmortorget i Fauske sentrum.

Fauske Røde kors besøkstjeneste startet i 1973. Hensikten var å besøke eldre og syke på institusjoner eller hjemme og å ha telefonkontakt.

Tove Uglem, Dag Ivan Thoresen, Djordje Milosavljevic, Sejko Zunik og Cato Aasen i bruktbutikken. Aasen er på varig tilrettelagt arbeid, de andre frivillige.

Moy Nordahl som kom til Fauske i 1946, var en pioner i Røde Kors, og i 1966-1972 var hun visepresident i Norges Røde Kors. I 1972 ble hun tildelt Norges Røde Kors Hederstegn.

Gyda Gulstad hadde en rekke lederverv både i Fauske Røde Kors og i underavdelingene. I 1996 fikk hun Norge Røde Kors Fortjenestemedalje. I 2001 fikk hun Fauske kommunes kulturpris. Hun ble også æresmedlem i Røde Kors.

Barnehjelpen

Barnehjelpen ble dannet i 1987. Det var spesielt rettet mot å hjelpe de psykisk utviklingshemmede. Det ble holdt treff, det ble arrangert leirer og det ble samlet inn penger til hjem for disse. Trastad går var det første.

Røde Kors arrangerte også en rekke manekeng-oppvisninger i perioden 1955 til langt ut på 90-tallet. På Fauske var bingo i mange år en god aktivitet for å skaffe inntekter.

I dag har Fauske Røde Kors to ansatte. Det er Siw Furnes, som har sin arbeidsdag på Røde Kors-huset på Erikstad, og Anita Jensen, som jobber på Aktivitetshuset i sentrum, der bruktbutikken er.

Tre avdelinger

Leder i Fauske Røde Kors er Ole Martin Pettersen, Han overtok etter Jan Normann Nilsen.

De har tre avdelinger. Det er Røde Kors omsorg bestående av besøkstjeneste. Blant annet samler de inn mat fra butikker og arrangerer felles frokost på institusjoner.

I 2020 har Fauske Røde Kors 190 medlemmer. Av dem er 62 i hjelpekorpset, 32 tilknyttet aktivitetshuset og 75 i barnehjelpen.

Kilder: Jubileumsheftet i forbindelse med Røde Kors 60-årsjubileum i 2008.
Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page