top of page

Coop Nordland, Fauskes største handelsbedrift

Coop Nordland omsatte i 2019 for 370 millioner kroner i Fauske. Det er nøyaktig dobbelt så mye som Coop Fauske omsatte for da de gikk inn i Coop Nordland i 2011.

Coop Nordland fikk næringsprisen i fauske kommune i 2011. Det er eneste gang en bedrift utenfor Fauske har fått næringsprisen.

Coop har i 2020 ni butikker i Fauske, hvorav fem i Handelsparken. Utenom er Coop Prix Valnesfjord, Coop Prix Sulitjelma, Coop Prix Helliberget og Coop Mega i Sjøgata. I Handelsparken ligger Obs Bygg, Extra Fauske, Kitch`n Fauske, Bagorama Fauske og Bjørklund Fauske.

Driftssjef Geir Inge Enge i Coop Nordland mener stordriftsfordeler og modernisering av butikknettet er blant årsakene til suksessen i Fauske. Det er kommet nye butikker i Valnesfjord, Sulitjelma og på Handelsparken.På Fauske har Coop samlet over halvparten av sine butikker i Handelsparken.


Handelsparken

I 2020 foregår gjøres betydelige investeringer både i Handelsparken og på Coop Mega i Sjøgata. I tillegg kommer Coop-bakeriet som gir 25-30 nye arbeidsplasser på Fauske.

Coop Fauske var en stor skatteyter i Fauske kommune, men de siste årene før fusjonen gikk de med underskudd. Eiendomsskatten betales fortsatt til Fauske kommune, mens eventuelle overskudd ikke lenger gir skatt til Fauske, men til Bodø, der selskapet har hovedkontor.

Coop Fauske var deleier i Amfi da senteret ble etablert i 1997, og helt fram til Handelsparken ble etablert i 2010. Da trakk de seg ut av Amfi. Handelsparken eies i sin helhet av Coop Nordland sammen med Coop Norge Eiendom.

Like mange

Coop hadde mange butikker i Fauske sentrum. Nå er det bare Coop Mega. De drev i sin tid både dagligvarer, møbelbutikk, maling og jernvarer, sko, klær, kafe, alt i og nært det som dag er Amfi

Møbelbutikken ble til Fagmøbler. I 2016 gikk Fagmøbler på Handelsparken ut av Coop.

Focus kafe var den siste som ble drevet av Copp i senteret, men den ble overdratt til andre 1. juli 2019.

Coop Fauske hadde i 2010 123 ansatte fordelt på 78 årsverk da Coop Nordland overtok. . Coop Nordland har i dag i samme markedsområdet ca. 130 ansatte (varierer litt gjennom året) fordelt på 71 årsverk. I tillegg kommer bakeriet so etablere

Første lavpris

Coop Nordland oppgir ikke omsetning på hver butikk, men den samlede omsetning i Fauske kommune (inkludert Prix på Straumen) var i 2019 370 millioner kroner.

Den samlede omsetning på Handelsparken (ikke bare Coop) i 2019 var 290 millioner kroner.

Rundt midten av 70-tallet åpnet Samvirkelaget den første lavprisbutikken på Fauske, Prix på Helliberget (Ved Fauske kirke).

Filialene forsvant

Tilbake på 70-tallet hadde Coop, den gang Samvirkelaget, en rekke filialer på Fauske. Alle disse ble, så langt vi har klart å finne ut, lagt ned på 80-tallet.

Hauan – lagt ned ca 1987. I dag Seljestua i Seljeveien.

Erikstad - lagt ned i slutten av 80-tallet – i dag Røde Kors

Fauskehøgda - i dag regnskapskontor i Sjønståveien

Finneid – i dag leilighetsbygg

Kvitblik – i dag bolighus.

Kosmo - i dag bolighus

Megården (Sørfold) – i dag lager

Kvarv (Sørfold) – i dag revet

Nye butikker

De siste årene har Coop Nordland brukt over 100 millioner kroner på å bygge tre nye Prix-butikker i Fauske (I Coop inkluderer det Straumen).11. juni 2015 åpnet Prix i Valnesfjord på tomta til Ica (tidligere Joh. Haukland) på Strømsnes. Coops butikk rett over veien var da lagt ned.

17. november 2016 åpnet Prix på Straumen. De flyttet fra gammelt bygg til nytt rett ved siden av etter at bygget med kro, museum og frisør ble revet.4. april 2019 åpnet Prix i Sulitjelma. Også der flyttet de ut av gammelt bygg og noen hundre meter østover til området ved fotballbanen. En satsing med historiske røtter. Det var i Sulitjelma Coop's historie i Nordland startet.

Omtrent samtidig med fagforeningsopprøret i 1907 dannet arbeiderne sin egen butikk fremfor å la seg utnytte av et stort svensk selskap for å få tak i det mest nødvendige. Det første Samvirkelaget så dagens lys i Sulitjelma tidlig på 1900-tallet. Fauske fikk også sitt Samvirkelag før Bodø kom etter i 1916.

På slutten av 1980-tallet gikk Sulitjelma Samvirkelag inn i Fauske samvirkelag.

Søndagsåpent

Coop i Sulitjelma har også søndagsåpent i vintersesongen fra 1. februar til 30. april. Omfattende turisttrafikk gir anledning til å søke om det for butikker over 100 kvadratmeter (Brustadbu). Vedtaket om å søke ble gjort i Fauske formannskap i november 2021, og godkjent av Statsforvalteren noen måneder senere. første dag med søndagsåpent var 6. mars 2022.

FØRST UTE: Den første selvbetjeningskassen i en dagligvarebutikk på Fauske kom på Coop Ekstra i Handelsparken 1. februar 2018.


Kilder: Driftssjef Geir Inge Enge i Coop Nordland, AN, Saltenposten, Coop Nordlands nettsideComments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page