top of page

Apotekene på Fauske

Fauske fikk sitt apotek i 1910. Huset, som ble flyttet fra Kabelvåg til Fauske sentrum, er det eldste forretningsbygget i Fauske sentrum. I 2020 huser det Vardegruppen.

Herredsstyret søkte i 1908 til amtmanden i Nordland. I 1909 kom beslutningen fra Justisdepartementet om «at der tillates opprette et apotek i strandstedet Fauske».

Kjartan Ruud fra Verdal var Fauskes første apoteker. Han hadde jobben fra 1910 til 1943. Magdalene Ruud Fiva jobbet der fra 1924 til 1957, var ei kjent dame bybildet og regnet som apotekets «grande dame».

Apotekbygget overlevde bombingen i 1940, og etter krigen fikk Egil Nordahl apotekbevillingen. Han kom flyttende med familien fra Andenes.

Frölich

I 1961 sto det ruvende apotekbygget på torget ferdig. Egil Nordahl døde i 1964, sønnen Helge drev apoteket til 1965 da Arne Sandbæk overtok. Så Bjørg Fröhlich fra 1972 til 1993.

Hun var ikke spesielt glad i offentlig oppmerksomhet. Hennes mann, den tyske sjømannen Volkman Fröhlich, jobbet også på apoteket. Han var langt mer kjent og profilert i Fauske-samfunnet, så mange trodde kanskje det var han som drev apoteket.

14. september 1992 flyttet apoteket inn i dagens lokaler i krysset Postveien/Sjøgata. I 1993 kom Egil Fagerheim, født 5. september 1948, inn som apoteker. Han er opprinnelig fra Smøla på Nordmøre.


Egil Fagerheim var de siste lokale eier av et apotek på Fauske. Han solgte i 2001.


Da han kom inn var det 26 ansatte på apoteket i Sjøgata. Det er omtrent det samme om de tre apotekene på Fauske i dag har til sammen.

Solgte seg ut

Ny apoteklov i 2001 gjorde at grossistene fikk større makt på bekostning av de lokale apotekerne. Det ble mindre produksjon av medisin, og apotekene ble mer butikker. Lengre åpningstider var ønsket.

I denne situasjonen solgte mange apotekere sine apoteker til kjedene. Egil Fagerheim solgte til APO-kjeden, som nå driver alle tre apotekene på Fauske under navnet Apotek 1.

Det var bare ett apotek på Fauske frem til 2007 da et nytt ble etablert på Amfi. Det tredje kom på handelsparken noen år senere.

Apotekgården kalles denne gården som huser Fauskes eldste apotek.


I 2022 var de tre ansvarlige farmasøyter på de tre apotekene på Fauske alle av opprinnelse fra Østen. Catherine Vo i Sjøgata, Chan Kik Lam på Amfi og Macthy Chan på Handelsparken. I 2023 er Chan Kik Lam sluttet, og det jobbes med å rekruttere ny til Amfi.

Apoteket på Handelsparken startet i kjeden «Ditt Apotek», men er nå som de andre på Fauske i Apotek 1-kjeden.

I 1995 ble denne reportasjen i Nordlands Framtid laget fra Fauskes eneste apotek.Kilder: Egil Fagerheim, Frøydis Einsets hefte «Fauske apotek 1909-1999» til 90-årsjubileet.

Comentarios


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page