top of page

Advokatene på Fauske

I advokatguiden.no står det oppgitt fire advokater med adresse Fauske. To av dem er mer operativ for flere typer saker enn de to andre.

Øystein Hansen (f63) har hatt advokatbevilling siden 1989. Han driver med arverett, familierett, strafferett, barnevern og fast eiendom. Han har kontor i etasjen over Power i Sjøgata.


Sigurd Refvik (f48)har hatt advokatbevilling siden 1988. Driver med eiendomsmegling og arverett, men tar nå bare et mindre antall saker. Han har kontor sammen med sitt eget firma Aeiendom like ved Essostasjonen.


Esther Lindalen Rohde Garder (f71) bor og virker i Oslo, men har forretningsadresse Fauske. Årsaken er at hun jobber fast for bedriften Innkjøpsservice AS.

Denne bedriften eies av advokat Garder og Rolf Willy Berg med 50 prosent hver. Bedriften adresse er Bergs privatadresse på Fauske, men Garder er både daglig leder og styreleder.

Esther Lindalen Rohde Garder tar først og fremst saker innenfor offentlig anskaffelser, men har ifølge advokatgiden.no også kompetanse på bygg/entreprise og menneskerettigheter.

Terje Holst Stifjell (f66) har hatt advokatbevilling siden 2005. han driver med arverett, familierett, utlendingsrett, eiendomsmegling og skilsmissesaker. Han har kontor på Amfi. I oktober 2023 offentliggjorde han han hadde satt advokatpraksisen på pause. Han jobbet et års tid hos Statsforvalteren i Nordland, blant annet med kontroll av barnevernssaker.

I mars 2024 varslet han at han kommer tilbake for fullt som advokat på Fauske fra rett etter påske i april.


Bodø-advokater

De fleste saker i Salten tingrett der noen fra Fauske er involvert, er de representert med en advokat fra Bodø. De som tiltales innenfor strafferett (tyveri, innbrudd, narkotika, vold, økonomisk kriminalitet med mere) forsvares som regel av en av disse fire: Finn Ove Smith, Tor Haug, Svein Skipnes og Hilde Guldbakke.

Nordlands Framtid 22. januar 1991. 30 år senere jobber hun i en lederstilling i Arbeidstilsynet i Tromsø.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page